Використання графіту в новітніх наукових розробках

Як відомо, графіт - це мінерал, природний елемент, який є однією з модифікацій вуглецю. Його відмінні характеристики - хороша електропровідність, низька твердість, стійкість до нагрівання і до впливу агресивних середовищ. Ці унікальні властивості графіту широко використовуються вченими в різних наукових розробках.

Природний графіт часто є необхідною сировиною для отримання багатьох видів продукції. Найбільшою мірою знайшов своє застосування в таких галузях промисловості, як металургія, металообробка, хімічна, сталева промисловість, енергетичний сектор (виготовлення футерувальних плит і плавильних тиглів, графітованних електродів і інших нагрівальних елементів, які використовуються під час плавлення металів і багато іншого).

Цікаво, що технологія отримання алюмінію передбачає використання електропровідності графіту для створення електрода і його здатності робити газоподібним продукт реакції, яка відбувається на електроді (електроліз розплавлених сполук з використанням графіту уможливлює отримання хімічно активних металів). Така здатність графіту дозволяє цьому продукту (вуглекислому газу) самому виходити з електролізера, не застосовуючи додаткових заходів з видалення.

Як вже було сказано, графіт є однією з модифікацій вуглецю. Протягом не однієї сотні років вуглець, а також його сполуки привертають увагу вчених-хіміків, фізиків, геологів. Свого часу ще Д. І. Менделєєв говорив про унікальну здатність атомів вуглецю з'єднуватися між собою, чого немає ні в одному іншому елементі. Це твердження знайшло підтвердження і при відкритті нових модифікацій вуглецю, що дозволило вивести розробку нових вуглецевих матеріалів на якісно новий рівень. Область застосування вуглецевих матеріалів на основі полікристалічних графітів останнім часом значно розширена, завдяки отриманим новим результатами, розробленим сучасним технологіям: для теплових вузлів електропечей, як графітне мастило для вузлів тертя і ущільнювачів систем, в якості сировини при синтезі алмазів.

Не менший інтерес для вчених становлять терморозширений графіт або пінографіт (до збережених властивостей графіту додані пружність і пластичність). На їх основі виготовляються високоефективні   ущільнювачі (сфера застосування - енергетика, транспорт, водо- і теплопостачання, вогнезахисні матеріали).

Український графіт, який видобувається Заваллівської графітовим комбінатом, має ідеальну структуру кристалічної решітки і відмінні фізико-хімічні властивості, до того ж це екологічно чистий продукт природного походження з мінімальним вмістом важких металів, шкідливих елементів, неметалів і інших включень, що дуже важливо в багатьох технологіях (мінімальний вміст сірки, заліза, молібдену, хрому, алюмінію).